Hoppa över navigering
 • Föreliggande ärende avser ett förslag på förlängning av överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC), motsvarande 962 000 kr per år med avtalstid från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022 med möjlighet till förlängning 1 år.

  Nuvarande överenskommelse med Svenska Röda Korset löper ut 31 december 2021 (ASN-2019-9502) och förlängning av avtalet måste ske minst 6 månader innan avtalet löper ut.

  Förslagen överenskommelse innebär tre förändringar i förhållande till den nu gällande överenskommelsen och avser antal årsplatser, finansiering och inskrivningstid.

  Syfte med partnerskapet är att erbjuda deltagande kvinnor och män vid arbetsmarknadsavdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillgång till specialiserad vård inom ramen för deras arbetsmarknadsplan.

  Målgruppen är individer inskrivna hos arbetsmarknadsavdelningen med flyktingbakgrund och som lider av traumasymptom och/eller migrationsrelaterad stress.

   

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2021-06-10

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.