Möte 2020-03-26

Arbetsmarknads- och socialnämnden
09:00 - 11:00 Kungsgatan 13, hörsalen 317
  • § 72

    Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genom tillståndsenheten ansvar för tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen och försäljning av tobak lagen om tobak och liknande produkter. Tillståndsenheten har även tillsynsansvar vad avser försäljning och servering av folköl och försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

    Kommunen ska enligt 9 kap. 2 § alkohollagen upprätta en tillsynsplan som ska inges till länsstyrelsen. Tillståndsenheten har upprättat en tillsynsplan för 2020.

     

    Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet, § 53.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.