Hoppa över navigering
  • Budgetskrivelsen är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens information till kommunstyrelsen inför styrelsens beredning av förslag till kommunfullmäktiges budget. I budgetskrivelsen beskriver nämnden sina största utmaningar på kort och lång sikt utifrån förändringar i omvärlden samt pågående och planerad förändring, effektivisering och kvalitetsutveckling av verksamheten.

  • Varje kommun har ansvar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning i egen regi eller genom samverkansavtal, samt att antalet platser så långt det är möjligt anpassas efter ungdomarnas önskemål. Ungdomarna ska erbjudas ett allsidigt urval av yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram - programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion.


    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade i september 2021 beslut om gymnasieorganisation 2022/23. Nu föreslås nämnden justera gymnasieorganisation 2022/23 avseende utökat utbud inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (IMY), avseende att inte starta estetiska programmet, inriktning dans, samt en förflyttning av del av program.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.