Hoppa över navigering
  • Lokalbehovsplanen utgör grunden i nämndens lokalförsörjningsarbete. Planen uppdateras årligen och beskriver nämndens övergripande lokalbehov, idag och i framtiden. I planen beskrivs nyttjandet av befintliga lokaler och vilka pågående lokalprojekt nämnden har. Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten, dels för stadens samlade lokalförsörjningsarbete.

    Bilagor

  • Antalet invånare i åldern 16–19 år i Malmö stad förväntas öka kraftigt den kommande tioårsperioden enligt Malmö stads befolkningsprognos 2021. Under perioden sker den största ökningen 2022 med en förväntad ökning av antalet elever i gymnasieskolan i Malmö stad (kommunal och fristående regi) om totalt ca 400 elever.
    Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås ingå ett avtal om andrahandsinhyrning med Malmö universitet för att nyttja lokaler om 4000 m2 LOA inom fastigheten Gäddan 8 på Citadellsvägen 7. Årshyran uppgår till 10 572 000 kr med driftskostnader om 2 828 000 kr med en avtalstid på tre år.

    Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.