Hoppa över navigering
  • Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente 27 § ska nämnden årligen inkomma till kommunstyrelsen med en bedömning av sina behov av lokaler och lägenheter inom ett 10-årsperspektiv. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en lokalbehovsplan för perioden 2021-2030. Förvaltningen har utrett hur de framtida behoven av lokaler påverkas av befolkningsprognosen och olika demografiska faktorer. Dessa har vägts samman och bedömningar har genomförts för att klargöra behoven inom förvaltningens olika verksamhetsområden på kort och lång sikt. Exempelvis innebär befolkningsprognosen på kort sikt ett minskat behov av platser inom särskilt boende och ungefär från 2024 ökar behovet igen.

  • Utvecklingssekreterare Maria Kronogård presenterar ett axplock ur "Upplevd och faktisk kvalitet - Sammanfattning av intervjustudie med brukare, anhöriga, medarbetare och chefer i Malmö stad", en sorts fördjupad analys av resultatet från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning som förvaltningen genomfört under vintern 2018-2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.