Hoppa över navigering
 •  

  a) Strategi för kustskydd, information inför samråd

  (20 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

  Pär Svensson, strateg fastighetsavdelningen

  Josephine Nellerup, strateg stadsbyggnadskontoret

   

  b) Breddning av Regementsgatan

  (20 min)

  Anna Modig, tf. avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Olle Evenäs, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

   

   

  c) Återrapportering av renhållning under sommaren

  (20 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Lars Johansson, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

  Morgan Olofsson, landskapsingenjör avdelningen för offentlig miljö

   

  d) Omvärldsanalys och effekter på tekniska nämndens verksamheter och ekonomi

  (40 min)

  Tobias Nilsson, direktör fastighets- och gatukontoret

  Jenny Wendle, avdelningschef avdelningen för struktur och stöd

  Jörgen Jepson, ekonomichef avdelningen för struktur och stöd

  Franciska Nermark, enhetschef avdelningen för struktur och stöd

  Sven Gustafsson, enhetschef stadsutvecklingsavdelningen

 • Tekniska nämnden är ansvarig för drift och underhåll av Malmö stads offentliga miljöer. Drift och underhåll utförs genom en beställar-utförarmodell där tekniska nämnden är beställare och servicenämnden sedan 2021 är utförare för hela staden.
  Under perioden 1 april – 30 juni har uppföljningen av drift och underhållsentreprenaden visat att det uppstått 91 avvikelser och 3 kvalitetsavdrag i verksamheten. Ett antal avvikelser beror på att beställningar inte blivit klara i tid. Flera avvikelser har uppstått då en tillfredställande nivå inte uppnåtts vid skötseln av grönytor. Bristande renhållning har resulterat i avvikelser och kvalitetsavdrag främst i de centrala delarna.
  Antalet felanmälningar till kontaktcenter har under perioden ökat i de flesta kategorier, dock ska det tilläggas att denna statistik ska bedömas utifrån risk för felkällor men kan ge en bild av riktningen på utförandenivån.
  I serviceförvaltningens uppdrag ingår att rapportera nedklottrade papperskorgar till stadens kontaktcenter, 761 stycken har rapporterats under våren vilket är en markant ökning.
  Under perioden har upparbetad budget för underhåll följt planerad nivå. Även budget för drift följer avtalen för de olika områdena.
  Samarbetet mellan de två förvaltningarna för att hitta lösningar på avvikelser och kvalitetsavdrag har i huvudsak fungerat tillfredställande. I den samlade bedömningen så kvarstår bedömningen att serviceförvaltningen respektive fastighets- och gatukontoret behöver arbeta med ett antal förbättringspunkter för att säkerställa kraven i entreprenadhandlingen.

  Bilagor

 • Tekniska nämnden har mottagit en motion av Emma-Lina Johansson (V) om att anlägga fler cykelparkeringar vid Folkets Park. I motionen föreslås att bilparkeringsplatser längs med Falsterbogatan, i anslutning till Barnens scen, görs om till cykelparkeringar som innefattar möjlighet till parkering för både vanliga cyklar, flera lådcyklar och trehjulingar eller andra cyklar anpassade för personer med funktionsnedsättning.
  Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka antalet cykelparkeringar i staden. Genom att anlägga cykelparkering med god låsbarhet och med tillräckligt avstånd mellan varandra erbjuds möjlighet att parkera olika typer av cykelmodeller. Förvaltningen föreslår att i enlighet med motionen anlägga fler cykelparkeringar på östra sidan av Folkets Park.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.