Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2. Vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2023 togs beslut om att bordlägga ärendet.

  Fastighets- och gatukontoret har, för tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för fastighets- och gatukontoret 937 för perioden januari–augusti 2023 i enligt med stadskontoret anvisningar.

  Delårsrapporten omfattar uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi. I bilaga ett finns även uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag för 2023 och i bilaga två uppföljning av objektsgodkännanden.

  Bilagor

 3. Vid tekniska nämndens sammanträde 25 september 2023 togs beslut om att bordlägga ärendet.

  Fastighets- och gatukontoret har, för tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för förvaltning hamnanläggningar (014) för perioden januari–augusti 2023 i enligt med stadskontorets anvisningar. Delårsrapporten omfattar uppföljning av verksamhet och ekonomi.

  Bilagor

 4. Vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2023 togs beslut om återremittering av ärendet.

  Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnader av hållplatser för linje 3. Projektet har en beräknad bruttoutgift om 8 mnkr inom ramen för Storstadsavtalet. Den totala investeringsutgiften (projektnettot) för staden blir därmed 4 mnkr.

  Bilagor

 1. Vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2023 togs beslut om att bordlägga ärendet.

  Fastighets- och gatukontoret har, för tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för fastighets- och gatukontoret 937 för perioden januari–augusti 2023 i enligt med stadskontoret anvisningar.

  Delårsrapporten omfattar uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi. I bilaga ett finns även uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag för 2023 och i bilaga två uppföljning av objektsgodkännanden.

 2. Vid tekniska nämndens sammanträde 25 september 2023 togs beslut om att bordlägga ärendet.

  Fastighets- och gatukontoret har, för tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för förvaltning hamnanläggningar (014) för perioden januari–augusti 2023 i enligt med stadskontorets anvisningar. Delårsrapporten omfattar uppföljning av verksamhet och ekonomi.

 3. Vid tekniska nämndens sammanträde den 25 september 2023 togs beslut om återremittering av ärendet.

  Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för ombyggnader av hållplatser för linje 3. Projektet har en beräknad bruttoutgift om 8 mnkr inom ramen för Storstadsavtalet. Den totala investeringsutgiften (projektnettot) för staden blir därmed 4 mnkr.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.