Hoppa över navigering
 1.   1

  Välkommen till stadsbyggnadsnämnden

 2.   2

  Val av justerare samt justeringsperson (förslag på justeringsdag 24/1)

 3. Stadsbyggnadsnämnden föreslås inrätta en beredning, utan beslutanderätt, med en representant från varje av de i stadsbyggnadsnämnden representerade politiska partierna samt att respektive parti utser sin representant.

 4. Stadsbyggnadskontoret lämnar förslag på sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden gällande år 2023.

 5. Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden utser stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning, dennes ställföreträdare samt avdelningschef Hanna Winsa till firmatecknare inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

 6. Stadskontoret anordnar centrala utbildningstillfällen för förtroendevalda i början av mandatperioden. I utbildningspaketet ingår bl. a kommunal juridik, kommunal ekonomi samt kommunikation. Beslut om deltagande måste tas av nämnden för att arvode ska kunna betalas ut.

 7.  

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.