Hoppa över navigering
  • Stadsbyggnadsnämnden informeras om stadsutvecklingszoner. Dagens städer brottas med komplexa frågeställningar i sina stadsutvecklingsprocesser. Otydlighet i beslutsmandat och roller, tolkningsutrymmen i lagstiftning samt myndighetsutövning skapar målkonflikter och krockar mellan förändringsprocesser som hanterar helheten och administrativa bedömningsprocesser som hanterar beståndsdelar. Projektet stadsutvecklingszoner ska utforska, göra erfarenheter och dra slutsatser om målkonflikterna och utröna om innehållet är av sådan art att det behöver lyftas lokalt, regionalt och/eller nationellt.

     

    Informationen ges av planeringssekreterare Marléne Engström.

  • Stadsbyggnadsnämnden informeras om Mallbo. Mallbo är ett samarbete mellan bl. a Malmö stad, fastighetsägare och byggbolag och har till syfte att skapa nyproduktion av flerbostadshus till minsta möjliga hyresnivå, rikta insatser för strukturellt hemlösa och ge en möjlighet för andra med lägre inkomster samt ge strukturellt hemlösa en möjlighet till eget hem och egen försörjning.

     

    Informationen ges av planeringssekreterare Marléne Engström.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.