Möte 2019-12-12

Stadsbyggnadsnämnden
09:00 - 15:15 Stadshuset, rum 4033
  • § 346

    Informationen ges av exploateringsingenjör Maria Montelius, fastighets- och gatukontoret samt trafikplanerare Lukas Lindgren.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.