Hoppa över navigering
  • Miljönämnden har att fastställa budget för 2020. I föreliggande förslag till budget anger nämnden indikatorer för, samt beskrivning av, arbetet med att bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Kommunbidraget för miljönämnden under 2020 uppgår till 76 262 000 kronor, vilket är en ökning med 8 919 000 kronor jämfört med 2019 års budget. Den största delen av ökningen hänförs till trygghetssatsningen Tryggare Malmö som från och med 2020 får en permanent finansiering med 7 500 000 kronor. Miljönämndens budgeterade totala kostnader uppgår till 181 393 000 kronor varav personalkostnaderna är 105 586 000 kronor. Antalet helårsresurser som budgeteras under 2020 är 166,5.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.