Hoppa över navigering
  • § 135

    Redovisning av delegerade beslut - september 2019, MN-2019-15

  • Malmöpanelen är en enkätundersökning som riktar sig till Malmöbor. Framtagande av frågor är ett ansvar för nämnderna. Administration och sammanställning av svaren sker med hjälp av ett marknadsundersökningsföretag. Nämnden har att fastställa frågor för hösten 2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.