Hoppa över navigering
  1.   1

    Val av justerare

  2. Varje nämnd ska årligen upprätta en budget för nämndens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges beslut. Detta förslag till Nämndsbudget 2023 innehåller en beskrivning av förskolenämndens ansvar, plan för verksamheten samt plan för ekonomin. Plan för verksamheten utgår ifrån nämndens grunduppdrag enligt lagstiftning och reglemente och innehåller nämndens prioriteringar för året med utgångspunkt i verksamhetens planeringsförutsättningar. Plan för ekonomin beskriver fördelningen av tilldelade ekonomiska ramar. I mars ska nämndsbudgeten även kompletteras med nämndens bidrag till de kommunfullmäktigemål som riktats till förskolenämnden genom Malmö stads Budget 2023. Vid förskolenämndens sammanträde 2023-01-25, § 14 beslutades om återremiss av ärendet. Utifrån det har vissa kompletteringar gjorts i förslaget.

    Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.