Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Information om projekt 9.5 Annetorpsvägen (TN-2021-1098)

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef Stadsutvecklingsavdelningen

  Magnus Fahl, strateg Stadsutvecklingsavdelningen

 3. Avser slutrapport för investeringsprojekt 3313 Hastighetsdämpande åtgärd Carl Gustavs väg, kategori Storstadspaketet, Mobilitet.

   

  Bilagor

 4. Inom ramen för fastighets- och gatukontorets arbete med trafiktrygga och trafiksäkra skolvägar föreslås hastighetsdämpande åtgärd på Bomhögsgatan i höjd med Skogsmätarestigen.

  På platsen korsar idag en cykelbana som är ett starkt stråk för barn till skolområdet nordväst om platsen. Befintlig passage har i nuläget varken hastighetsdämpande eller riskreducerande åtgärd, och hastigheten på platsen är reglerad till 40 km/h.

  Den föreslagna åtgärden är ett hastighetssäkrat övergångsställe samt cykelöverfart, för att skapa en trafiktrygg och trafiksäker passagemöjlighet för oskyddade trafikanter.

  Bilagor

 5. Fastighets- och gatukontoret har fått ett ärende att handlägga som handlar om farthinder på Lundavägen. På grund av bullerstörningar från fordon som håller högre hastigheter än tillåtet föreslår initiativtagaren farthinder på Lundavägen.

  Problem med fortkörningar som orsakar bullerstörningar finns på en del gator i Malmö men farthinder används inte som åtgärd mot buller.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.