•   1

  Val av justerare samt justeringsdag

 • a) Förutsättningar för sommargata på Södra Skolgatan respektive Järnvägsgatan 2021 (TN-2021-406)

  (15 min)

  Peter Nilsson, tf. avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö

  Agneta Sallhed Canneroth, avdelningen för offentlig miljö

  Elin Karlsson, avdelningen för offentlig miljö

   

  b) Tillköp av kollektivtrafik för trafikåret 2022, T21 (TN-2021-497)

  (15 min)

  Tobias Nilsson, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Utökat objektsgodkännande för projekt 9.3 (3393) Ny hållplats Övägen inom linje 9, Storstadspaketet (TN-2020-3206)

  (15 min)

  Tobias Nilsson, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Magnus Fahl, stadsutvecklingsavdelningen

   

  d) Regelverk och principer för boendeparkering (TN-2019-642)

  (15 min)

  Peter Nilsson, tf. avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö

  Joakim Florén, avdelningen för offentlig miljö

 • Inom ramen för Fastighets- och gatukontorets trafiksäkerhetsarbete föreslås ett antal hastighetsdämpande åtgärder med syfte att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Åtgärderna ligger i linje med det nationella nollvisionsarbetet där målet är att ingen ska omkomma eller allvarligt skadas i trafiken.

  Platserna som föreslås för ombyggnad är Agnesfridsvägen, Stadiongatan, Västra Kattarpsvägen och Segemöllegatan.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.