Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet.

 2.  

  a) Information inför kommande objektsgodkännande för Södervärn, Dalaplan och del av S Förstadsgatan (TN-2022-2652)  

  (30 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Andreas Nordström, projektledare stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Utbyggnad av särskilda uppställningsplatser för mikromobilitet (TN-2023-1964)

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Siri Larsson Lindersköld, trafikplanerare stadsutvecklingsavdelningen

 3. Baserat på tekniska nämndens tidigare inriktningsbeslut kring elsparkcyklar (TN-2022-659) kommer nya särskilda villkor för bedrivande av elsparkcykeluthyrning på allmän platsmark att börja gälla i Malmö från och med januari 2024. Ett av villkoren gäller att resor med elsparkcykel endast ska kunna påbörjas och avslutas på särskilda uppställningsplatser.

   

  Utöver de befintliga 100 mobilitetshagarna föreslås en utbyggnad av särskilda uppställningsplatser för att tillgodose en god tillgänglighet för uthyrningstjänsten både i och utanför centrum samt att organisera elsparkcyklars parkering.

   

  Två olika permanenta varianter för uppställning föreslås, dels mobilitetshagar, dels en enklare variant med en avgränsad yta. Uppställningsplatser ska främst anläggas på bilparkering. Under en övergångsperiod föreslås att elsparkcyklar kan tillåtas att parkera i utpekade cykelställ utanför centrum. Denna möjlighet tas succesivt bort när uppställningsplatser anläggs.

  Bilagor

 1. Baserat på tekniska nämndens tidigare inriktningsbeslut kring elsparkcyklar (TN-2022-659) kommer nya särskilda villkor för bedrivande av elsparkcykeluthyrning på allmän platsmark att börja gälla i Malmö från och med januari 2024. Ett av villkoren gäller att resor med elsparkcykel endast ska kunna påbörjas och avslutas på särskilda uppställningsplatser.

   

  Utöver de befintliga 100 mobilitetshagarna föreslås en utbyggnad av särskilda uppställningsplatser för att tillgodose en god tillgänglighet för uthyrningstjänsten både i och utanför centrum samt att organisera elsparkcyklars parkering.

   

  Två olika permanenta varianter för uppställning föreslås, dels mobilitetshagar, dels en enklare variant med en avgränsad yta. Uppställningsplatser ska främst anläggas på bilparkering. Under en övergångsperiod föreslås att elsparkcyklar kan tillåtas att parkera i utpekade cykelställ utanför centrum. Denna möjlighet tas succesivt bort när uppställningsplatser anläggs.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.