Hoppa över navigering
  • Ett Malmöinitiativ har inkommit till Tekniska nämnden gällande Ellenborgsvägen. Medborgarinitiativet nämner höga hastigheter på vägen vilket i sin tur leder till höga bullernivåer för boende intill vägen. Utöver bullret anses det trafikfarligt för cyklister som rör sig längs gatan då det saknas separerad cykelinfrastruktur på delar av sträckan. Befintligt farthinder, strax öster om Västra Skrävlingevägen, anses inte ha någon effekt enligt initiativtagaren då det ligger i anslutning till korsning med stopplikt.

    Initiativtagaren nämner inga specifika åtgärdsförslag så ärendet hanteras som önskemål om sänkta hastigheter längs sträckan.
    Längs sträckan går buss 35 i linjetrafik. Enligt analys av hastigheterna för motorfordonstrafik är dessa högre än skyltad hastighet om 40 km/h. Förvaltningen föreslår utplacering av busskuddar i gummi på sträckan där separat cykelväg saknas.

    Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.