Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt justeringsdag

 • a) Förstudie i projekt 4.1–4.3 Kirseberg–Segevång till Hornsgatan inom MEX-linje 4, Storstadspaketet (TN-2020-400)

  (15 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Anna Tapper, stadsutvecklingsavdelningen/WSP

  Malena Möller, stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Förstudie i projekt 4.9 Regementsgatan inom MEX-linje 4, Storstadspaketet (TN-2020-399)

  (15 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Göran Hallberg, Stadsutvecklingsavdelningen

  Malena Möller, Stadsutvecklingsavdelningen

   

  c) Förstudie i projekt 4.10–4.13, 4.15 Limhamn–Erikslustvägen inom MEX-linje 4, Storstadspaketet (TN-2020-397)

  (30 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Jesper Nordlund, stadsutvecklingsavdelningen

  Anna Djärf, stadsutvecklingavdelningen/Hifab

  Malena Möller, stadsutvecklingsavdelningen

   

  d) Objektsgodkännande för projekt 7035 Citadellsfogen, Dp 5565 – trafikfrågor (TN-2020-3372)

  (15 min)

  Håkan Thulin, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen

  Urban Nordh, stadsutvecklingsavdelningen/Oppicon

  Sead Calakovic, stadsutvecklingsavdelningen

  Mats Theander, avdelningen för offentlig miljö

  Anna Stjärnkvist, stadsutvecklingsavdelningen

 • Till Tekniska nämnden har inkommit ett malmöinitiativ med förslag om införande av 30 km/h på en sträcka om 800 meter på Stensåkervägen i Oxie. Förslagsställaren önskar även ett flertal farthinder utmed sträckan.

  Förvaltningen har med beaktning till gatans nuvarande reglering, utformning, rådande hastighet och olycksstatistik landat i slutsatsen att gällande hastighet om 40 km/h är tillräcklig, samt att farthinder på sträckan inte är aktuellt att prioritera i nuläget.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.