Hoppa över navigering
  • Inom ramen för Fastighets- och gatukontorets arbete med trygga och säkra skolvägar föreslås två platser i Oxie få hastighetsdämpande åtgärder, korsningarna Byåkersvägen - Galgebacksstigen och Oxietorpsvägen - Blankebäcksstigen. I korsningen Byåkersvägen – Galgebacksstigen finns ett befintligt övergångsställe som föreslås hastighetssäkras med Malmögupp i båda körriktningar och samtidigt regleras som cykelöverfart. I Oxietorpsvägen anläggs ett nytt övergångställe som hastighetssäkras med asfaltsgupp.

    Bilagor

  • I samband med att nya bostadshus byggs längs med Folketshusvägen i Klagshamn anlades under våren 2021 två tillfälliga farthinder på gatan för att bidra till att sänka hastigheterna samt minska på genomfartstrafiken (TN 2021–935). I samband med färdigställandet av Folketshusvägen föreslås de tillfälliga farthindren bytas ut mot permanenta farthinder för att bibehålla lägre hastigheter och minska på genomfartstrafiken.

    Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.