Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2. a) Framtida möjligheter för Södervärns vattentorn

  (45 min)

  Simon Klamborn  och Tobias Magnesjö , Arkitekterna Krook och Tjäder

 3. Torggatan är en del av Storstadspaketet. Syftet med ombyggnaden var att förbättra trafikmiljön för kollektivtrafik och cykeltrafik. Cykeltrafiken separerades på del av sträckan, så att bussen fick bättre framkomlighet då körfältet inte delas med cykeltrafiken längre. Torggatan byggdes inom ramavtal för mindre ombyggnader.

  Projektet ingår i Objektsgodkännande för projekt 8.1 (3351) Djäknegatan, 8.1.1–8.1.3 (3413, 3202, 3203) Lilla Nygatan, Stora Nygatan, Torggatan, 8.6 (3363) cykel Engelbrektsgatan, 2.5 (3302) Gustav Adolfs torg inom linje 8 och linje 2, Storstadspaketet med diarienummer TN-2021-1116.

  Detta är det första av projekten som ingår i objektsgodkännandet som färdigställs. 4,6 mnkr har använts i det här projektet av 133 mnkr totalt. Det innebär att 128,4 mnkr återstår.

  Tidplanen hölls vilket var väldigt viktigt för påsläpp av kollektivtrafik på både Davidhallsgatan och Torggatan.

  Sammanfattningsvis så uppnåddes bättre framkomlighet för kollektivtrafiken när cykeltrafiken separerades. Busstrafiken behöver inte anpassa sin hastighet efter cykeltrafiken, utan kan köra om cyklisterna som hänvisas till cykelbanan.

   

   

 4. Segesvängen i norra Malmö föreslås få en hastighetsbegränsning till 40 km/h på sträckan utanför Inre Ringvägen.

 5. Det planeras för en ny busshållplats vid Malmö Civila Ryttareförening samt Nya Jägersros hästcenter söder om ridskolan vilket medför behov av en del ny infrastruktur på Husievägen och Elisedalsvägen. Med anledning av de planerade åtgärderna är det nödvändigt att se över hastighetsbegränsningarna på delar av Husievägen och Elisedalsvägen. Hastighetsbegränsningen på aktuell sträcka av Husievägen är idag 60 km/h och på Elisedalsvägen 80 km/h. Förslaget innebär att Husievägen regleras om till 40 km/h på sträckan mellan korsningarna med Amiralsgatan och Elisedalsvägen. Förslaget innebär även att Elisedalsvägen regleras om till 40 km/h respektive 60 km/h på sträckan mellan korsningarna med Husievägen och den nya gatan till Nya Jägersro hästcenter. De lägre hastighetsbegränsningarna kommer särskilt gynna barn och ungdomar. Planen är att de nya hastighetsbegränsningarna införs under 2024.

 6. Tekniska nämnden har fått in ett Malmöinitiativ om att det saknas laddstolpar i centrala Malmö. Initiativtagaren önskar fler laddstolpar som Malmö stad äger och driftar. Initiativtagaren menar att detta skulle påskynda omställningen till elbilar samt skulle ge intäkter till Malmö stad.

   

 7. Tekniska nämnden har fått in ett Malmöinitiativ om att göra Dammstorpsvägen till en huvudled. Initiativtagaren menar att Dammstorpsvägen upplevs som en naturlig huvudled och att nuvarande högerregeln skapar en osäkerhet och utgör en onödig fara för alla trafikanter i området. Fastighets- och gatukontoret föreslår att i dagsläget behålla högerregeln eftersom Dammstorpsvägen inte har funktionen av en huvudled eller har behov att prioritera framkomligheten för fordon på Dammstorpsvägen.

   

 1. Tekniska nämnden har fått in ett Malmöinitiativ om att göra Dammstorpsvägen till en huvudled. Initiativtagaren menar att Dammstorpsvägen upplevs som en naturlig huvudled och att nuvarande högerregeln skapar en osäkerhet och utgör en onödig fara för alla trafikanter i området. Fastighets- och gatukontoret föreslår att i dagsläget behålla högerregeln eftersom Dammstorpsvägen inte har funktionen av en huvudled eller har behov att prioritera framkomligheten för fordon på Dammstorpsvägen.

   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.