Möte 2020-06-12

Tekniska nämndens trafikutskott
13:15 - 13:30 SBK Lokal 4033, Stadshuset, August Palms plats 1
  • § 66

    Förvaltningen fick under sammanträdet med tekniska nämndens trafikutskott (TRU) 2020-06-09 i uppdrag att framta olika åtgärder för att stävja ordningen kring kajer i Limhamns sjöstad. Dels rör det trafiksituationen, dels rör det toalettbehov för fiskare på Glasbrukskajen/Sundskajen, dels rör det parkeringssituationen vid Glasbrukskajen/Sundskajen och dels rör det åtgärder kring trafiksituationen vid båtrampen på Vaktgatan i anslutning till Glasbrukskajen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.