Hoppa över navigering
 1.   1

  Guidad visning av Rosengårdsbiblioteket

 2. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 3.   3

  Informationspunkt - Malmö Museer

 4.   4

  Informationspunkt - Inköp av konst

 5. Coronapandemin påverkade verksamheterna med lägre entré- och hyresintäkter, -681 tkr. De tillfälliga fondintäkterna uppgick till 3 625 tkr och resultatet blev därför ett överskott med 2 944 tkr.

  Kulturnämnden har under året gjort investeringar för 30,9 mkr. Investeringsramen var 41,5 mkr.

  Bilagor

 6. Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Med detta som utgångspunkt har kulturförvaltningen genomfört en riskanalys för 2023. Identifierade risker ingår tillsammans med åtgärder och granskningar, i förvaltningens förslag på intern kontrollplan.

  Bilagor

 7. Form/Design Center i Malmö är en plattform för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Form/Design Center får genom kulturnämnden ett årligt stöd från Malmö stad, vilket regleras genom en överenskommelse. Ärendet utgör underlag för beslut om stöd för verksamhetsåret 2023.

  Bilagor

 8.   8

  Anmälan delegationsbeslut KN 22 februari 2023

 9.   9

  Inkomna skrivelser KN 22 februari 2023

 1. § 21

  Guidad visning av Rosengårdsbiblioteket

 2. Mötesordföranden upplyser samtliga ledamöter om att vid nämndens sammanträde, liksom vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter samt erinrar samtliga ledamöter om vikten av att inte nämna enskildas personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter under mötets gång. Detta är särskilt viktigt vid behandlingen av ärenden som omfattas av sekretess.

 3. § 23

  Informationspunkt - Malmö Museer

 4. § 24

  Informationspunkt - Inköp av konst

 5. Coronapandemin påverkade verksamheterna med lägre entré- och hyresintäkter, -681 tkr. De tillfälliga fondintäkterna uppgick till 3 625 tkr och resultatet blev därför ett överskott med 2 944 tkr.

  Kulturnämnden har under året gjort investeringar för 30,9 mkr. Investeringsramen var 41,5 mkr.

 6. Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Med detta som utgångspunkt har kulturförvaltningen genomfört en riskanalys för 2023. Identifierade risker ingår tillsammans med åtgärder och granskningar, i förvaltningens förslag på intern kontrollplan.

 7. Form/Design Center i Malmö är en plattform för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Form/Design Center får genom kulturnämnden ett årligt stöd från Malmö stad, vilket regleras genom en överenskommelse. Ärendet utgör underlag för beslut om stöd för verksamhetsåret 2023.

 8. § 28

  Anmälan delegationsbeslut KN 22 februari 2023

 9. § 29

  Inkomna skrivelser KN 22 februari 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.