Hoppa över navigering
  • Resultatet för året är ett överskott med 900 tkr. Coronapandemin har påverkat ekonomin med lägre entréintäkter på Malmö Museer och Malmö konstmuseum samt minskade hyresintäkter. Samtidigt har kostnaderna blivit lägre bland annat på grund av inställda arrangemang samt minskade programinköp till sommarscen och till skolorna.

    Kulturnämnden har under 2021 gjort investeringar för 21 409 tkr. Den totala investeringsramen var 32 mkr.

  • Under våren 2021 har samverkan mellan fritidsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen skett med fokus på val av grundskola för ett nytt allaktivitetshus 2022. Grundskoleförvaltningens ledning har gjort bedömningen att Munkhätteskolan har bäst förutsättningar för en placering av det nya allaktivitetshuset, vilket därmed också är samverkansgruppens förslag.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.