Hoppa över navigering
  • Anslaget för stöd till studieförbunden uppgår till 19 046 tkr, enligt fastställd kulturstödsbudget 2022. Föreliggande ärende avser fördelningen mellan studieförbunden.

  • Anslaget för Malmö stads kulturstipendier är enligt fastställd budget 600 tkr. För 2022 föreslås 12 stipendier à 50 tkr, varav 10 stipendier för konstnärlig utveckling och 2 stipendier för värde-fulla insatser. I ärendet ingår även förslag till mottagare av kulturstipendium till Gunni Johans-sons minne 2022.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.