Hoppa över navigering
 • En social obligation ger Malmö en möjlighet att tydligare styra investeringar med ett socialt perspektiv, vilket kulturförvaltningen ser som positivt. På samma sätt som stadens gröna obligationer synliggör stadens miljöarbete kan sociala obligationer stärka Malmös arbete med sociala utmaningar.

   

  Om sociala obligationer införs bör det inte inrättas ytterligare en kommitté, utan en hållbarhetskommitté bör etableras istället som innefattar både till gröna och sociala obligationer. Detta för att säkerställa kompetensen kring regelverket.

   

  Det ställs krav på en årlig rapportering och en uppföljning av de sociala effekter som uppnåtts av investeringen. I dag saknas dock kompetens kring effektutvärdering inom området, något som behöver utvecklas i staden.

   

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-01 att reservera medel, för genomförande av Ung i Sommar-projektet En annorlunda sommarpraktik med Teater Carpa, med ca 200 praktikplatser. Teater Carpa har genomfört och redovisat verksamheten. Ansvaret för uppföljning av projektet har åvilat kulturförvaltningen.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.