• I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2022–2022 för kulturnämnden. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.

 • 2020 gjordes samtliga områdesbibliotek kontantfria och kulturförvaltningen föreslår nu att även Malmö Konsthall, Malmö Stadsarkiv, Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Arena 305 och Garaget enbart ska erbjuda kortbetalning och Swish som betalningsmetod. Stadsbiblioteket behåller sin kontanthantering för de som inte har möjlighet att betala på annat sätt men också för att förvaltningen ska kunna erbjuda anonymitet vid utlämnande av allmänna handlingar.

  Anledningen till övergång till kontantfria mötesplatser är att erbjuda en tryggare arbetsmiljö, mindre administration och att minska kostnaden för kontanthanteringen. Trenden är också att allt fler använder kort men också Swish blir vanligare som betalningsmetod.

 • I enlighet med inriktningsbeslut i kulturnämndens budget 2021 har förvaltningen sett över entréavgifter för vuxna på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum.

  Förvaltningen föreslår efter genomförd översyn en höjning av entréavgifter för Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Höjningen föreslås träda ikraft fr.o.m. 2022-01-01.

  Förvaltningen föreslår även att det fr.o.m. 2022-01-01 införs en särskild entréavgift för pensionärer som föreslås följa entréavgiften för studenter.

  Förvaltningen föreslår att:

  1. Entréavgift för vuxen (20 år och uppåt) höjs från 40 kr till 100 kr för inträde till både Slottsholmen (Hus 1) och Teknikens och Sjöfartens hus (Hus 2) eller 60 kr per Hus.

  2. Entréavgift för studenter höjs från 20 kr till 50 kr för inträde till både Slottsholmen (Hus 1) och Teknikens och Sjöfartens hus (Hus 2).

  3. Pensionärer betalar 50 kr för inträde till både Slottsholmen (Hus 1) och Teknikens och Sjöfartens hus (Hus 2).

  4. Årskort höjs från 150 kr till 250 kr för inträde till både Slottsholmen (Hus 1) och Teknikens och Sjöfartens hus (Hus 2).

  5. Grupper (minst 10 personer) höjs från 20 kr/person till 50 kr/person för inträde till både Slottsholmen (Hus 1) och Teknikens och Sjöfartens hus (Hus 2).  Barn och unga till och med 19 år kommer fortsatt ha fritt inträde till Malmö Museer och Malmö Konstmuseum.

 • Kulturnämnden tog i nämndsbudget 2021 ett inriktningsbeslut om förändrade öppettider för förvaltningens publika verksamheter, d.v.s. Malmö Museer, Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall.

  Förvaltningen har i enlighet med nämndens inriktningsbeslut utrett möjligheterna till att för dessa tre verksamheter förändra öppettiderna för allmänheten samt möjligheten till att införa samma öppettider. Syftet är att det ska leda till en bättre matchning med besökarnas behov och kostnadseffektivitet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.