Hoppa över navigering
 • Det föreligger följande inkomna skrivelser:

   

  1. KS beslut: Intern kontroll 2019

  2. KS beslut: Följeforskning av jämställdhetsintegrering 181003

  3. KS beslut: Kommunbidragsreglering mellan kommunstyrelsen och FSKN, GRN, ASN, FRN och KN för finansiering av respektive nämnds kostnader inom Communities That Care, CTC för 2018 och kommande år

  4. Granskning av underhåll av fastigheter i Malmö stad

  5. KS beslut: Handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad

  6. KS beslut: Remiss från Kulturdepartementet -  Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

  7. KF beslut: sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019

  8. KS möten med beredning 2018 och 2019 ver2

  9. KF beslut: Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats (2018)

  10. KF beslut: Delårsrapport januari-augusti 2018 Malmö stad

  Information från institutionerna

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.