Hoppa över navigering
  • Dans är ett starkt profilområde i Malmö och utvecklingen av Malmö som dansstad är ett av kulturnämndens prioriterade områden. Det handlar både om ökade möjligheter för unga att utöva dans i olika former och om att stärka förutsättningarna för den professionella dansen. En kartläggning av området har genomförts i samverkan med Region Skåne. Utifrån kartläggningen och förvaltningens pågående insatser inom dansområdet ges förslag till prioriteringar i det fortsatta arbetet.

  • Nämndsbudgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomi år 2022. Kulturnämndens kommunbidrag uppgår till 544 139 tkr och investeringsramen till 41 500 tkr.

  • I ärendet presenteras förslag till kulturstödsbudget för 2022, inklusive fördelning av verksamhetsstöd till kulturorganisationer.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.