Hoppa över navigering
  • Kulturnämnden beslutade 2020-11-24 att två nya former av kulturstöd ska införas från och med andra halvåret 2021. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag till detaljerade kriterier/bestämmelser för de nya stöden, vilket redovisas i ärendet. Uppdraget att se över villkoren för stipendiet Kulturkraft bör redovisas längre fram, för att ge mer utrymme för analys av behovet av insatser för enskilda kulturskapare.

     

    Jennie Järvå, enhetschef, redovisar för ärendet.

  • Magnus Olsson (SD) har till kommunfullmäktige kommit in med en motion där han yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med en strategi för nolltolerans mot våld och hot på Malmö stads arbetsplatser.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.