Hoppa över navigering
  • Servicenämnden förvaltar i dagsläget ett 20-tal fastigheter som det inte finns något intresse för eller behov av från stadens övriga nämnder. Serviceförvaltningen behöver därför tillsammans med fastighets- och gatukontoret ta fram en tydlig rutin för att hantera ärenden om avyttring och förvärv för de fastigheter som hanteras av servicenämnden på stadens uppdrag. Berörda förvaltningen kommer även behöva upprättas en rutin för hur de ska hantera de fastigheter som staden vill behålla men som det inte finns ett behov av för Malmö stads verksamheter. Som en pilot har därför tre fastigheter valts ut; Marklunda, del av Ungdomens hus och Skånegården.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.