Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Begäran om byte av ställföreträdare

 4.   4

  Begäran om byte av ställföreträdare

 5.   5

  Begäran om byte av ställföreträdare

 6.   6

  Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning

 7. Överförmyndarnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en budget för nämndens verksamhet.

   

  Nämndsbudget 2024 innehåller en plan för kommunfullmäktigemålen, plan för verksamheten samt en redovisning av hur de ekonomiska resurserna ska användas.

   

  Överförmyndarnämnden har i kommunfullmäktiges budget för 2024 tilldelats ansvar för att bidra till två av kommunfullmäktiges mål.

   

  För 2024 har överförmyndarnämnden tilldelats en kommunbidragsram för nämndens samtliga verksamheter på 35 miljoner kronor.

   

  Bilagor

 8. Petra Lundgren (M) har i ett initiativ föreslagit att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att öka tillgängligheten till förvaltningen för de befintliga ideella ställföreträdarna.

   

  Petra Lundgren framför att bättre tillgänglighet till förvaltningen krävs för att ge ställföreträdarna bästa möjliga förutsättningar för att genomföra deras uppdrag.

   

  Mot bakgrund av uppgifterna som framkommer i ärendet föreslås ingen direkt åtgärd då ställföreträdarna har goda möjligheter att kommunicera sina behov, och synpunkter, till verksamheten.

   

  Initiativet föreslås mot denna bakgrund avslås.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.