Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Entledigande av ställföreträdare

 4.   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 5. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 12 december 2022. Handlingarna återfinns i ärendet.

 6. Verksamheten lämnar information om bland annat statistik och arbetsmiljön på enheten.

   

  Verksamheten informerar om medarbetarenkäten samt enkätsvar av huvudmän och ställföreträdare.

  Bilagor

 7.   7

  Riskanalys internkontrollplan 2023

 8. Förvaltningen föreslår att den tillträdande Överförmyndarnämnden ska genomföra en mål- och budgetkonferens i början av 2023.

  För att ledamöter och ersättare ska få ersättning för förrättningen föreslås nämnden besluta att de förtroendevalda som deltar på konferensen ska ha rätt till arvode och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.