Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare och justeringstid

 •   2

  Information från förvaltningsjurist

 • Malmö stad har från den 1 april 2020 ett nytt attestreglemente. Samtliga nämnder behöver därför genomföra ändringar i befintliga attestinstruktioner, så att dessa följer det nya attestreglementet. Förslag till ny attestinstruktion har tagits fram för överförmyndarnämnden.

  Bilagor

 • Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 27 mars 2020. Handlingarna återfinns i ärendet.

 • Länsstyrelsen Skåne har vid sin årliga inspektion av överförmyndarnämnden rekommenderat nämndens presidium att gå en grundläggande utbildning. Sveriges Kommuner och Regioner anordnade den 11 februari 2020 en grundkurs i granskning som bedömdes vara relevant för nämndens presidium att delta i, då hade dock enbart ordföranden möjlighet att delta. Med anledning av detta beslutades att bevaka när liknande utbildningar för resterade delar av presidiet fanns tillgängliga. Sveriges Kommuner och Regioner har nu uppdaterat sitt kursutbud och erbjuder den 10-11 september en tvådagarskurs i Stockholm som ger grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten. Vice- samt andre vice ordförande har meddelat att de ha möjlighet att delta vid detta kurstillfälle.

  Bilagor

 •   7

  Försäljning av bostadsrätt

 •   8

  Ärende gällande framtidsfullmakt

 •   9

  Byte av ställföreträdare

 •   10

  Byte av ställföreträdare

 •   11

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   12

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   13

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   14

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   15

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   16

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   17

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   18

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   19

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   20

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   21

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   22

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   23

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   24

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   25

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   26

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   27

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   28

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   29

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   30

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   31

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   32

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   33

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   34

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   35

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   36

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   37

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   38

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   39

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   40

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   41

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   42

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   43

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 •   44

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 •   45

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 •   46

  Information från enhetschef

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.