Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 • Nämndsbudgeten innehåller överförmyndarnämndens mål, plan för verksamheten och

  redovisning av hur tilldelade ekonomiska ramar ska användas. Nämndsbudget 2019 beslutas i

  två delar. Under nämndssammanträdet den 21 februari 2019 godkände överförmyndarnämnden de ekonomiska ramarna och plan för verksamheten. I föreliggande budget kompletteras dessa med nämndsmål och målindikatorer.

 • Samtliga gode män och förvaltare måste ha läst boken ”God man och förvaltare – en handbok” av Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt innan de får sitt första uppdrag som ställföreträdare i Malmö. Det föreslås därför att boken köps in till samtliga ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden.

 • Föreningen för Sveriges överförmyndare anordnar sina årliga studiedagar i Karlstad den 28-30 augusti 2019. Överförmyndarnämndens presidium föreslås delta vid dessa studiedagar. För att ta del av förmåner ska deltagande vid studiedagar anmäla medlemskap i organisationen, kostnaden för medlemskap uppgår till 500 kr per person/år.

 • Inkomna skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 28 mars 2019. Handlingarna återfinns i ärendet och publiceras i meetings plus.

 • Enhetschef Karolina Ribbestam informerar om aktuella frågor.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.