Hoppa över navigering
 • Peppe Fransson, förvaltningsjurist, informerar om förvaltningens arbete med nämndens delegationsordning.

  Caroline Holgerstein, kommunikatör, informerar om förvaltningens arbete med rekrytering av ställföreträdare och hur arbetet utvecklats sedan 2019.

  Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, informerar om att förvaltningen planerar att genomföra riskbedömning för internkontrollplan i samband nämnden sammanträde i november. Resultatet av nämndens och förvaltningens riskbedömningar kommer presenteras vid sammanträdet i januari.

  Presidiet möter revisorerna 2021-10-26 tillsammans med företrädare för förvaltningen.

  Förvaltningen planerar för att nämnden ska genomföra sin mål/budgetkonferens i samband med nämndssammanträdet den 13 december. Sammanträdet i december inleds med lunch 12:00.

  Kajsa Gustafsson, enhetschef, informerar om digitaliseringen som är i fullgång. Detta innebär en mängd arbetsuppgifter och verksamheten tror att detta ska ge nytta för ställföreträdare och huvudmän när handläggningen kan bli effektivare i och med en digital hantering.

  Enheten är i slutet av rekryteringar för att fylla de tjänster som annonserat. Många intressanta och duktiga kandidater har sökt tjänsterna.

  Ansökningar och anmälningar

  Ansökningar och anmälningar 2020, i balans 24

  Ansökningar och anmälningar 2021, i balans 310

  Totalt i balans: 334

  Bytesärenden

  Bytesärenden 2020, i balans 55

  Bytesärenden 2021, i balans 168

  Totalt i balans: 223

  Rekrytering

  2020 125 ställföreträdare av 125 totalt

  2021 77 ställföreträdare av 125, 48 återstår

  Granskning

  2019 avslutat

  2020 1042 av totalt 2503 dvs. 44 %

  Höstens utbildningsinsatser kommer att bli två utbildningstillfällen med habiliteringen på Funktionsstödsförvaltningen som kommer att utbilda inom orienteringen i samhällsstöd, en digital utbildning med 50 platser kommer att genomföras vid två tillfällen. Enheten kommer också hålla redovisningsutbildningar som våra granskare håller i vid två tillfällen och med flera platser än den andra utbildningen. En utbildning i E-Wärna Go är också upphandlad och genomförs så snart som möjligt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.