Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokollsjusterare och tid för justering

 • Överförmyndarnämnden har gett enheten för överförmyndarärenden i uppdrag att förtydliga underlaget kring måluppfyllelsen och att återkomma med en genomlysning av statistiken för målet kring ansökan/anmälan om godmanskap och förvaltarskap inom 90 arbetsdagar samt att presentera det för nämnden. Denna tjänsteskrivelse innehåller en presentation av genomförd genomlysning.

 • I december 2019 gav överförmyndarnämnden enheten för överförmyndarärenden i uppdrag att genomföra en jämförelse av arvodesnivåerna med andra kommuners nivåer både utifrån lokal praxis och faktiskt utfall, med redovisning av uppdraget till överförmyndarnämnden i november 2020. Enheten har genomfört en kartläggning av arvodesnivåerna i enlighet med uppdraget och kartläggningen redovisas i ärendet.

 •   4

  Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning

 • Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 20 november 2020. Handlingarna återfinns i ärendet.

 •   6

  Information från verksamheten

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.