Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Tingsrätten

 4.   4

  Utbildning - enheten för överförmyndarärenden

 5. I samband med överförmyndarnämndens behandling av delårsrapporten (ÖFN-2023-191, § 124) beslutade nämnden att lämna följande uppdrag till förvaltningen:

   

  Överförmyndarnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en uppföljningsmodell avseende förvaltarenhetens leverans på nämndens uppdrag.

   

  Bilagor

 6. I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2024 för Överförmyndarnämnden.

   

  Förslaget har tagits fram med hänsyn till sammanträden i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, helgdagar samt kommungemensamma processer för mål, budget och uppföljning.

 7. Överförmyndarnämnden genomför en mål- och budgetkonferens den 27 november 2023.

   

  För att ledamöter och ersättare ska få ersättning för förrättningen föreslås nämnden besluta att de förtroendevalda som deltar på konferensen ska ha rätt till arvode och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.