Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Utbildning - enheten för överförmyndarärenden

 4.   4

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 5. Kommunstyrelsen i Malmö har berett Överförmyndarnämnden tillfälle att yttra sig angående Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö - Slutrapport maj 2023.

   

  Det huvudsakliga uppdraget för Tillväxtkommissionen har varit att göra en analys och ta fram åtgärdsförslag som på medellång och lång sikt förbättrar förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

   

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att kommissionens förslag ligger utanför överförmyndarnämndens ansvarsområde och att remissen därför ska lämnas utan ställningstagande.

  Bilagor

 6. Nämndinitiativ från Moderaterna avseende förslag på enkät för ställföreträdare som avslutar sitt uppdrag, inkom 2023-11-07.

  Bilagor

 7. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 27 november 2023.

  Handlingarna återfinns i ärendet.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.