Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Besök av förvaltningsdirektör Anneli Larsson och avdelningschef Charlotte Widén Odder från funktionsstödsförvaltningen angående förvaltarenheten

 •   3

  Byte av ställföreträdare

 •   4

  Byte av ställföreträdare

 •   5

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 •   6

  Avslag på begäran om godkännande av arvskifte

 • Överförmyndarnämnden har gett enheten för överförmyndarärenden i uppdrag att ta fram ett förslag på formulering av ett uppdrag för att genomföra en utredning avseende arvoden samt att återkomma med förslaget till nämnden. Enheten för överförmyndarärenden har tagit fram ett förslag, som redovisas i denna tjänsteskrivelse.

  Bilagor

 • Inkomna skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 18 december 2019. Handlingarna återfinns i ärendet och publiceras i meetings plus.

 •   9

  Övrig information

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.