Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av protokolljusterare och tid för justering

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Information från Malmö tingsrätt

 4.   4

  Ansökan om samtycke till att låta underårig driva rörelse

 5.   5

  Vitesföreläggande för ej inkommen sluträkning

 6.   6

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 7.   7

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 8.   8

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 9.   9

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 10.   10

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 11.   11

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 12.   12

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 13.   13

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 14.   14

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 15.   15

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 16.   16

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 17.   17

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 18.   18

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 19.   19

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 20.   20

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 21.   21

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 22.   22

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 23.   23

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 24.   24

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 25.   25

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 26.   26

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 27.   27

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 28.   28

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 29.   29

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 30.   30

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 31.   31

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 32.   32

  Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning

 33.   33

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 34.   34

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 35.   35

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 36.   36

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 37.   37

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 38.   38

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 39.   39

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 40.   40

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 41.   41

  Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

 42. John Roslund (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett särskilt minnesdokument med Malmö stads stadsvapen att använda vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker för att visa uppskattning av fritidspolitikerns insats för stadens nämnder eller bolag.

   

  Med anledning av detta har Överförmyndarnämnden beretts möjlighet att yttra sig angående förslaget.

  Bilagor

 43. Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 24 april 2023.

   

  Handlingarna återfinns i ärendet.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.