Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 6/12)

 2. Bilagor

 3. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att stadens inköpsverksamhet, genom en tydlig politisk styrning, ska användas som strategiskt verktyg för att bidra till fler och bättre innovationer och att vidareutveckla det påbörjade arbetet med att uppnå sociala och miljömässiga mål.

  Samtliga nämnder ska med anledning av kommunfullmäktiges beslut årligen redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet), och hur hållbarhetshänsyn säkras i nämndens inköp och upphandlingar.

   

  För att få en överblick över stadens värdemässigt största inköpsområden redogör valnämnden i ärendet för sina största inköpsområden år 2022. Valnämnden planerar inga upphandlingar över tröskelvärdet under perioden 2024–2025, men redovisar i upphandlingsplan 2024–2025 övriga planerade upphandlingar.

  Bilagor

 4. Att medborgare ges goda möjligheter att rösta i fria allmänna val är en hörnsten i det demokratiska samhället. För att alla röstberättigade ska ges denna möjlighet krävs att val genomförs på ett tillgängligt sätt. Det är valnämnden i respektive kommun som ansvarar för tillgänglighet i samband med genomförandet av val.

  Med syfte att förbättra tillgänglighet i det praktiska genomförandet av EU-val 2024, presenteras i ärendet ett förslag på tillgänglighetplan i vilken olika former av tillgänglighet har identifierats med tillhörande åtgärdsaktiviteter.

  Bilagor

 5. - Information om kommande ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.