Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 9/12)

 2. Bilagor

 3. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023–2024 för valnämnden. I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken kommer att antas i kommunstyrelsen årligen med start 2022.

  Bilagor

 4. Förvaltningen lämnar förslag på sammanträdestid för valnämnden i januari 2023. Datum och tid för sammanträden under 2023 kommer att beslutas av tillträdande nämnd under det konstituerande sammanträdet.

  Bilagor

 5. Under 2022 har valnämnden fokuserat på planering, genomförande och utvärdering av allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige som genomfördes i Malmö under perioden 24 augusti-11 september 2022. En viktig del i valnämndens utvecklingsarbete är att följa upp genomförda val utifrån den riskanalys som gjorts inför respektive val. I denna utvärdering analyseras planeringsarbetet och genomförandet av valarbetets viktigaste ansvarsområden. Utvärderingen innehåller också en sammanställning av separata utvärderingar som riktats till röstmottagare, vaktmästare och valnämnd, och de förbättringsförslag som sammanställts inför aktuellt val följs upp med nya förbättringsförslag formulerade inför kommande val.

  Bilagor

 6.   6

  Information från kansliet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.