Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare (förslag till justeringsdag 19/12)

 2. Enligt vallagen får det i ett röstningsmottagningsställe eller i ett utrymme intill inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. I vallagen framgår det även att det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen i och i anslutning till ett röstningsmottagningsställe. Förslag på förhållningsregler har fastställts för att tydliggöra hanteringen av propaganda i och i anslutning till Malmö stads röstmottagningslokaler.

  Bilagor

 3. Sverigedemokraterna inkom den 21 augusti 2023 med ett nämndinitiativ avseende politisk påverkan i närheten av vallokaler. Valnämnden gav valkansliet i uppdrag att ta fram förslag till besvarande av nämndinitiativet. Initiativtagarna yrkar – ”Att tillskriva valmyndigheten och/eller annan berörd myndighet och belysa denna problematik och föreslå att ingen politisk påverkan skall vara möjlig i närheten av vallokalen.”

   

  Det finns idag lagstiftning som gör det förbjudet att föra politiska påverkansaktiviteter på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta, tydliga ställningstaganden från valmyndigheten och uttalanden från Valprövningsnämnden. Valnämnden arbetar kontinuerligt med att informera röstmottagare, väljare och partifunktionärer om rådande regler. Mot bakgrund av ovanstående föreslås valnämnden att avslå nämndinitiativet.

   

  Bilagor

 4.   4

  Information om avtal avseende transport, lagring och sortering vid Europaparlamentsvalet 2024

 5.   5

  Information - vallokaler

 6.   6

  Information - röstningslokaler

 7.   7

  Information - utbildningsinnehåll

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.