Hoppa över navigering
  1.   1

    Val av justerare (förslag till justeringsdag 3/5)

  2. Den som har rösträtt vid val ska ges möjlighet att avlägga sin röst i lämpliga lokaler i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande. Utifrån identifierade behov behöver tillgänglighetsaspekter beaktas ytterligare i samband med planering och genomförande av EU-valet 2024. Valnämnden önskar därför ålägga valkansliet att ta fram en tillgänglighetsplan inför EU-valet 2024, i vilken valets olika moment analyseras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Tillgänglighetsplanen skall föreslå möjliga åtgärder för att säkerställa att tillgänglighetsperspektivet tillvaratas.

    Bilagor

  3.   6

    Information från kansliet

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.