Hoppa över navigering
  1.   2

    Information från valkansliet

  2.   3

    Diskussionsfrågor

  3. Sedan 2016 har Malmö stad haft en särskild handlingsplan för den romska minoriteten i enlighet med Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Under 2022 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022 och sträcker sig mellan 2022 – 2025. Handlingsplanen har skickats på remiss till samtliga nämnder.

    Bilagor

  4. Valprövningsnämnden handlägger ett antal överklaganden som innehåller olika påstående om avvikelser från föreskriven ordning eller annat i samband med valen den 11 september 2022. Valmyndigheten önskar yttrande från valnämnden i Malmö stad beträffande de omständigheter som anförs i överklagande med Valprövningsnämndens diarienummer 77-2022.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.