Möte 2020-09-15

Valnämnden
17:00 - 19:00 Stadshuset, Triangeln
  • § 22

    Sverigedemokraterna lämnade in ett nämndinitiativ till valnämnden den 17 september 2019. Valnämnden gav valkansliet i uppdrag att besvara nämndinitiativet. Sverigedemokraterna vill: Att valnämnden utreder inrättandet av en frizon av politisk propaganda, som innefattar både propagandamaterial och personer från olika partier, som skall täcka ett område utanför vallokalen.”


    Valkansliet föreslår att nämnden inväntar utredningen Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet som bl.a. ska utreda om skyddet mot olika former av påverkan på väljarna vid röstningen är tillräckligt. Den parlamentariska kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober 2021.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.