Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering av protokollet

 2.  

  a) Bostadsåtagandet 

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Sven Gustafsson, exploateringschef stadsutvecklingsavdelningen

   

  b) Inför utökat objektsgodkännande för projekt 8063 Kv. Smedjan, Dp 5460

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Charlotte Wingårdh, landskapsarkitekt stadsutvecklingsavdelningen


  c) Utökade objektsgodkännanden- en analys av den ökade mängden ärenden (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen


  d) Storstadspaketet – stadsmiljöåtgärder

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Agneta Sallhed Canneroth, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

 3. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Triangeltorget 6969.

   

  Upprustningen var beräknad till en projektkalkyl 5 mnkr brutto och 2,5 mnkr netto samt driftkostnad på 240 tkr. Projektets utfall slutar på 1,9 mnkr samt driftkostnad om 157 tkr årligen.

  Bilagor

 4. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Arildsplan lek och mötesplats 8713 – Mary Anderssons lekplats.

  Projektets beslutade investeringsutgift var på 7 mnkr brutto och 5,65 mnkr netto samt driftkostnad om 690 tkr (netto) för projektet. Projektets utfall blev 5,25 mnkr netto samt driftskonsekvenser om 597 tkr.

   

  Bilagor

 5. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Aktiv mötesplats Ribersborg 6059.

  Den aktiva mötesplatsen var beräknad till en projektkalkyl på 4 700 tkr samt framtida driftskonsekvenser på 525 tkr årligen. Projektets utfall blev 5 065 tkr, 365 tkr över beslutad ram. Driftskonsekvenserna beräknas uppgå till 553 tkr, 28 tkr över beslutad ram.

   

  Bilagor

 6. Godkännande av slutrapport för Aktiva mötesplatser 2021-2022. Projektet var budgeterat till 4,4 mnkr fördelade över två år och framtida driftskonsekvenser på 547 tkr årligen.

   

  Projektets utfall blev 4 mnkr, en positiv avvikelse på 396 tkr och de totala driftskonsekvenserna beräknas till 435 tkr.

   

  Bilagor

 7. Ett Malmöinitiativ har inkommit med förslag kring förnyelse av lekplats, grillplats och boulebana på Gröningen i Östra Sorgenfri. Staden har cirka 250 lekplatser och upprustningsbehovet är stort för många av lekplatserna. Lekplatsen på Gröningen ligger med i planerna för en kommande upprustning inom en tioårsperiod.

  Bilagor

 8. Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni att fördela medel till berörda nämnder från anslag till förfogande och posten ”öka tryggheten och stärka delaktigheten i socialt utsatta områden”. Fördelningen gjordes efter inkomna ansökningar från nämnderna där det stått beskrivet hur de planerar arbeta med frågan.

   

  Det finns omständigheter som har påverkat genomförandet av planerade aktiviteter för fastighets- och gatukontoret samtidigt som kulturförvaltningen ser möjlighet till ökad satsning inom området som skulle bidra till att motverka segregationen. Förslaget att omfördela 400 tkr från tekniska nämnden till kulturnämnden har därför lyfts.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.