Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 2.  

  a) Renhållning

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Jessica Persson, planerare avdelningen för offentlig miljö

  Elina Carlstein, kommunikatör avdelningen för struktur och stöd

   

  b) MKB och kommande byggnation

  (20 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Sven Gustafsson, exploateringschef stadsutvecklingsavdelningen

   

  Nedanstående muntlig föredragning ges i samband med beslutspunkt 7

  c) Upphandling persontrafikavtal - presentationen utgår då beslutspunkt 7 dras ut ur föredragningslistan

  (15 min)

  Anna Modig, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Christoffer Nilsson, projektkoordinator stadsutvecklingsavdelningen

  Eva Nilsson Lundqvist, stadsjurist avdelningen för struktur och stöd

  Magnus Sveger, upphandlare stadskontoret

   

  d) Information beläggningsprogrammet

  (10 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Lars Johansson, enhetschef avdelningen för offentlig miljö

 3. Sverigedemokraterna föreslår i nämndinitiativ till tekniska nämnden att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att utreda möjligheterna till belysning av Kalkbrottets motionsspår.

   

  Tekniska nämnden beslutade den 25 april 2023 att överlämna ärendet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

   

  Bilagor

 4. Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 6005 Offentlig konst – mindre åtgärder 2020–2022.

  Projektets totala utfall slutade på 643 tkr med en driftskonsekvens om 44 tkr gentemot ett objektsgodkännande på 2,1 mnkr och driftskonsekvens på 270 tkr

  Bilagor

 5. På uppdrag av ordförande har ärendet dragits ur.

 6. Fastighets- och gatukontoret har mottagit en remiss från Polismyndigheten gällande upplåtelse

  enligt ordningslagen på allmän plats. Ansökan avser obemannad kajakuthyrning vid Sommarvägen på Sibbarps strand under perioden 230601- 231031.

  Fastighets- och gatukontoret anser att obemannad företagsverksamhet normalt ska hänvisas till kvartersmark, dock är fastighets- och gatukontorets bedömning att inkommen remiss från polismyndigheten kan tillstyrkas då kajakuthyrning aktiverar och tillför kvalitéer till den allmänna platsen.

  Ärendet tas upp för beslut i Tekniska nämndens arbetsutskott i enlighet med punkt 7.2,

  Delegationsordning för Malmö stads tekniska nämnd, nyetablering av upplåtelse för kayakomat.

   

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.