Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt justeringsdag

 •   2

  Information om markanvisningsarbetet i Sege park – muntlig

 • Fastighets- och gatukontoret har fått i uppdrag att utreda möjligheten att genomföra ett storskaligt vinteräventyr i Folkets Park trots soronarestriktioner och en begränsad tidplan. Förvaltningen har utrett möjligheten i förhållande till tidsaspekten, kostnader, tillstånd/restriktioner, logistik och förväntat utfall. En närmare redogörelse för de identifierade riskerna och möjligheterna återges i bifogad rapport.

   

  Trots att det fanns stora förhoppningar är slutsatsen att ett genomförande medför alltför stora risker, och det är inte heller möjligt inom ramen för gällande ramavtal. Det visade sig även att tillgången till el i den snäva tidsramen omöjliggjorde arrangemanget med frysta isbanor.

   

  Förslaget är istället att arbeta vidare med den anpassade versionen Vinterdröm, men uppskalat – då med fokus på gestaltning, installationer och stämningshöjdande belysning. Två förslag har framtagits, varav förvaltningen förordar förslag 2 för genomförande.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.