Hoppa över navigering
 • § 42

  Val av justerare samt tid för justering av protokollet

 •  

  a) Den fortsatta processen kring större evenemang

  (15 min)

  Andy Roberts, avdelningschef avdelningen för offentlig miljö

  Felicia Fredriksson, projektledare avdelningen för offentlig miljö

   

  b) Inför ansökan om statligt bidrag för marksaneringsprojektet f.d. Gullviks Fabriks AB

  (30 min)

  Tobias Nilsson, avdelningschef stadsutvecklingsavdelningen

  Nicklas Holm, miljöingenjör stadsutvecklingsavdelningen

  Christine Andersson, stadsjurist avdelningen för struktur och stöd

  Jörgen Jepson, ekonomichef avdelningen för struktur och stöd

   

  c) Klagshamn

  (15 min)

  Sarah von Liewen, avdelningschef fastighetsavdelningen

   

  d) Kostnadsökningar objektsgodkännanden

  (10 min)

  Jörgen Jepson, ekonomichef avdelningen för struktur och stöd

   

  e) Översyn reglementen

  (10 min)

  Benny Nilsson, kanslichef avdelningen för struktur och stöd

 • § 44

  Information Översyn Folkets Park - förvaltning av byggnader - skriftlig

 • Ett Malmöinitiativ har inkommit till tekniska nämnden rörande önskemål om att skapa sammanhängande gröna korridorer och parkstråk för att gynna och underlätta spridningen av djurliv i staden.

  Bilagor

 • I nämndinitiativ till tekniska nämnden 2022-04-22 yrkar Sverigedemokraterna att förvaltningen i enlighet med initiativet får i uppdrag att återkomma till nämnden med en jämförelse mellan Malmös modell för tomträttsavgäld med Stockholms stads nuvarande modell för tomträttsavgäld samt att nämnden beslutar att införa den modell/system för tomträttsavgäld som efter utredningen anses vara mest fördelaktig och rättvis för berörda parter i Malmö kommun.

  Tekniska nämnden beslutade 2022-04-26 att överlämna nämndinitiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Bilagor

 • Moderaterna vill i nämndinitiativ till tekniska nämnden öka förståelsen om skräpets påverkan, men även bidra till renare stränder och hav och föreslår att tekniska nämnden vid lämpliga platser sätter upp informationstavlor/plexiglasboxar med exempel på vanligt förekommande skräp som slängs på våra stränder och visa antal år för nedbrytning av dessa.

  Tekniska nämnden beslutade 2022-04-26 att överlämna nämndinitiativet till tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.